Luzan Business
0

Politica de confidențialitate

Va informam ca, in conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Luzan.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori/clienti, informatiile referitoare la numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail vor fi inregistrate in baza noastra de date in/cu scopul finalizarii, trimiterii si facturarii produselor si serviciilor comandate.

Luzan.ro aplica masuri de securitate stricte pentru protejarea datelor gestionate, precum si pentru a ne asigura ca aceste date nu sunt pierdute, expuse, alterate sau folosite in alte scopuri decat cele normale. Luzan.ro garanteaza ca datele personale si de abonati nu vor fi vandute niciunei terte parti.

Luzan.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic.Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Luzan.ro, pentru a trimite utilizatorilor/clientilor confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii ,crearea de rapoarte statistice a vanzarilor, traficului etc. Luzan.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza si nu vinde adresa dvs. de email unor terti (persoane fizice sau juridice). Luzan.ro se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala sau inchiriere.

Luzan.ro nu solicita utilizatorilor/clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul in care utilizatorul/clientul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale.

Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul/clientul nu poate tine raspunzator pe Luzan.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Responsabilităţi privind produsele

Luzan Logistic srl nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozitiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugăm sa vizitaţi sectiunea Politica de Retur.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului ca legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Luzan Logistic srl. În cazul unor eventuale conflicte intre Luzan Logistic srl şi clienţii săi, se va incerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil incheiat.

Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor: vanzari@luzan.ro

Luzan